Seuran syyskokous ti 28.9.2021

18.9.2021

Tervetuloa Espoon Pesis ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 28.9.2021 kello 19.00 etäyhteyksin.

Kokouksen materiaali jaetaan jäsenille sähköpostilla ennen kokousta.
Kokoukseen ilmoittaudutaan 26.9.2021 mennessä sähköpostitse: seura@espoonpesis.fi
Kokouksen Teams-linkki lähetetään osallistumisilmoituksen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Seuran säännöt löytyvät seuran www-sivuilta osoitteesta: https://www.espoonpesis.fi/seura/toimintaperiaatteet/seuran-saannot/

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet ja kausimaksujen periaatteet seuraavalle toimintakaudelle
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 8. päätetään hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen talvi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Espoossa 18.9.2021
ESPOON PESIS RY HALLITUS