Tähtiseura

Tähtiseura - seurojen laatuohjelma


Espoon Pesis on mukana Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa. Lasten ja nuorten Tähtiseura -sinetti luovutettiin seuralle 17.7.2018. Seura auditoitiin uudelleen kesällä 2023, hyväksyntä saatiin seuralle 26.10.2023. 


Mitä Tähtiseura tarkoittaa?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.


Tähtimerkki

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki), aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin.

Tähtiseuran laatutekijät löytyy täältä:

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseuran-laatutekijat/

Espoon Pesis on lasten ja nuorten Tähtiseura — sinetti luovutettiin 17.7.2018 Seura auditoitiin kevättalvella 2020, hyväksyntä 7.5.2020