Vastuullisuus

Espoon Pesiksen turvallisuus- ja vastuullisuustyö

Pesäpallossa on paljon turvallisuusstekijöitä, jotta lajia olisi mahdollisimman turvallista harrastaa. Näkyvimpiä ovat suojavarusteet, pelisäännöt ja reilu ja rehti urheiluhenki.

Vähemmän näkyviä ovat eettiset säännöt ja ohjeet seuroissa ja vielä tarkemmin joukkueiden sisällä valmentajien, joukkueenjohtajien ja ennen kaikkea pelaajien kesken.

Joukkueet ovat juuri niin vahvoja ja hyviä kuin sen heikoimmat lenkit ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lähtee esikuvallisista tekijöistä.

Seurallamme on hyvä maine, jota vaalimme jatkossakin. Seuramme eettiset säännöt ohjaavat toimintaa ja pitävät toiminnan avoimena. Jos joku rikkoo tai yrittää rikkoa näitä, hän asettuu yksin joukkuetta vastaan. Tällainen toiminta paljastuu nopeasti, koska joukkue on vahvempi kuin sitä vastaan yksin toimija, joka rikkoo sääntöjä.

Seurallamme on nollatoleranssi kiusaamista, syrjintää, seksuaalista häirintää ja näihin rinnastettavia muita epäasiallisen käyttäytymisen muotoja kohtaan. Tämä koskee jokaista seuran jäsentä niin joukkueessa, valmennustiimissä kuin taustajoukoissa.

Puutumme matalalla kynnyksellä tällaisiin epäasiallisiin käytöksiin, selvitämme asian ja tarvittaessa se voi johtaa jatkotoimenpiteisiin henkilön/henkilöiden kohdalla.

Haluamme, että seurassa jokainen harrastaja tuntee olonsa turvalliseksi ja että hänellä on hauskaa harrastaa tätä mahtavaa lajia. Haluamme kannustaa jokaista olemaan hyvänä esimerkkinä toisille ja ilmoittamaan, mikäli havaitsee jotain, joka ei kuulu lajin pariin treeneissä tai pelikentillä.

Ilmoituskanava sähköpostilla: juha.kononen@espoonpesis.fi

Ilmoitetut asiat käsitellään vaitiolovelvollisuutta ja yksityisyyttä suojaten.
 

Väestöliiton Et-ole-yksin neuvoo puhelimitse ja chatissa https://www.etoleyksin.fi/

 

Espoon Pesis ry hallitus

Turvallisuusvastaava

Juha Könönen