Seuran strategia 2020

Toiminta-ajatus

Espoon Pesis on vahvaan juniorityöhön nojaava sekä jatkuvasti niin kilpailullisesti kuin harrastajamäärältä eteenpäin pyrkivä pesäpalloseura. Osana vahvaa juniorityötä takaamme kehittymishaluisille pelaajille pelaajapolun aina superpesikseen asti, eteläisen alueen seurayhteistyön tukemana. Näin seuralla on vetovoimainen edustusjoukkue sekä kasvava määrä tavoitteellisesti harjoittelevia juniorijoukkueita sekä tytöissä että pojissa.  Samanaikaisesti jäsenmäärän kasvattamisen kanssa juurrutamme laajemmin pesiskulttuuria Espooseen sekä tuemme lasten, nuorten ja aikuisten liikunnallista elämäntapaa.

Visio 2022

2022 Espoon Pesis on kasvava, vahvan junioritoiminnan pesäpalloseura. G-C-ikäisiten pelaajien määrä lähestyy kolmeasataa, minkä lisäksi seuralla on laadukkaasti toimivat ja eteenpäinpyrkivät edustusjoukkueet. Lisäksi Espoon Pesis on tunnettu junioritoimija Uudellamaalla aktiivisen pesiskoulu-, koulupesis- sekä harrastepesistoiminnan ansiosta. Jäsenmäärän kasvun ansiosta resurssien määrä kasvaa, mikä yhdessä valmennukseen panostamisen, resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja lajinsisäisen sekä lajienvälisen yhteistyön kanssa takaa paremman tekemisen laadun sekä kehittyvät olosuhteet.

Syventävät strategiat

Junioritoiminnan vahvistamista, liikunnallisen elämäntavan tukemista, pesiskulttuurin juurruttamista sekä edustusjoukkueiden kehittämistä varten Espoon Pesis on laatinut seuraavat Visio 2022 -kohdassa tummennettuihin kahdeksaan osa-alueeseen liittyvät syventävät suuntaviivat:

 • Pesiskoulustrategia
 • Valmennusstrategia
 • Kilpailullinen strategia
 • Lajin sisäisen yhteistyön strategia
 • Lajien välisen yhteistyön strategia
 • Maantieteellinen strategia
 • Harrastepesisstrategia
 • Koulupesisstrategia

Näistä valmennusstrategia esitellään omalla välilehdellään. Alla tarkemmat kuvaukset muiden strategioiden sisällöstä. Lisätietoja strategiasta antaa Espoon Pesiksen hallitus, seura.espoonpesis@gmail.com.

Pesiskoulu

 • Pesiskoulu on suurin yksittäinen väylä junioripelaajien hankkimiseksi, ja sillä on tärkeä rooli niin pesistietoisuuden lisäämisen kuin liikunnallisen elämäntavan tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Konseptia uudistetaan jatkuvasti vastaamaan lasten ja perheiden uudistuvia tarpeita.
 • Erityinen painopiste on siinä, ettei pesiskoulu ole koulupesistoiminnasta ja toisaalta seuran joukkueista tapahtuvasta harrastamisesta irrallinen kokonaisuus. Tätä tuetaan seuraavin keinoin:
  • Koulupesiskäynneillä jaetaan aktiivisesti tietoa pesiskoulusta
  • Seuran omat juniorijoukkueet ovat osallisina pesiskouluturnauksissa
  • Juniorijoukkueiden valmentajat käyvät aktiivisesti pesiskoulutapahtumissa
  • Pesiskoululaisille jaetaan tietoa seuran harrastustoiminnasta
  • Vanhempia informoidaan selkeästi siirtymisestä harrastustoimintaan, mikäli lapselle syttyy kipinä aloittaa harrastaminen seurassa
  • Harrastamisen aloittamista seurassa tuetaan pesiskoulun päättymisen jälkeisillä joukkueharjoituksilla
 • Pesiskoulu koostuu useasta eri kokonaisuudesta, joista kesän alussa järjestettävä päiväleiri on yksi merkittävimpiä. Lisäksi pyritään esimerkiksi huhti-toukokuussa tapahtuvan toiminnan tarjoamiseen.
 • Pesiskoulujen organisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmäkokoihin ja maantieteelliseen kattavuuteen.
 • Pesiskouluohjaaja on tyypillinen ensivaiheen askel valmennuspolulla.

Koulupesistoiminta:

 • Espoon Pesis tekee koulupesiskäyntejä huhti-toukokuussa keskimäärin joka päivä.
 • Seuran kannalta käyntien tavoitteena on lisätä tietoisuutta pesäpallosta ja toisaalta saada uusia lapsia mukaan toimintaan.
 • Koulut saavat koulupesispäivinä asiantuntevaa opastusta pesäpalloiluun ja esimerkkejä aktiivisista, pesisaiheisista liikuntatunneista.
 • Tavoitteena on taata koulupesispäivä kaikille halukkaille alakouluille Espoossa ja Kauniaisissa, mahdollisesti myös Kirkkonummella.
 • Koulupesiskäynneillä jaetaan tietoisuutta pesiskoulusta.
 • Koulupesistoimintaa vetävät pääosin Espoon Pesiksen juniorijoukkueiden valmentajat ja valmennuspäälliköt yhdessä pesiskouluohjaajien kanssa.
 • Yhteistyö koulujen kanssa ei rajoitu pelkästään koulupesiskäynteihin: seura tekee koulujen kanssa yhteistyötä myös esimerkiksi liikuntatilojen käytössä sekä tukee koulunkäynnin ja liikunnan yhteensovittamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koeviikkojen huomioimista harjoittelussa ja koulunkäynnin asettamista harrastusten edelle joukkueiden säännöissä.

Lajien välinen yhteistyö:

 • Espoon Pesis suhtautuu lajienväliseen yhteistyöhön positiivisesti: lajeilla on toisilleen paljon annettavaa, minkä lisäksi monien lajien harrastaminen tukee niin lasten fyysistä kuin psyykkistä kehittymistä ja on arvokasta urheilijana kehittyjän näkökulmasta.
 • Yhteistyöprojekteihin osallistuminen harkitaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi iltapäiväkerhot ja kesäleiritoiminta ovat tyypillisiä seurayhteistyön muotoja.
 • Espoon Pesis on myös aktiivinen toimija Espoon urheilujärjestöjen yhteistyössä ja myötävaikuttaa liikunnan edellytysten parantamiseen toiminta-alueellamme.
 • Järjestämme mielellään lajikokeiluja muiden lajien harrastajille. Lajikokeilut koordinoidaan seuratasolta, joukkueet toteuttavat kokeilut käytännössä.
 • Seura ja valmentajat tukevat myös muiden urheilulajien harrastamista.

Lajin sisäinen yhteistyö:

 • Pesiksen tunnettavuuden lisäämisessä ja pesisharrastuksen kehittämisessä yhteistyö erityisesti eteläisen alueen seurojen kanssa korostuu.
 • Vanhimmista junioreista alkaen Espoon Pesis tekee avointa yhteistyötä erityisesti Uudenmaan alueen seurojen kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa optimaalinen pelaajapolku sekä tarjota kaikille tasonsa ja tavoitteidensa mukaista urheilutoimintaa.
 • Muiden seurojen junioripelaajien pelaamisessa Espoon Pesiksessä ja seuran pelaajien pelaamisessa muissa seuroissa korostetaan yhdessä sopimista ja erityisesti nuoren itsensä mielipidettä.
 • Yhteistyö Eteläisen alueen kanssa keskittyy erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
  • Valmentajakoulutuspolun ensimmäiset portaat
  • Aluesarjat ja aluesarjojen Itä-lännet
  • Alueellisten ja valtakunnallisten leirien järjestäminen
 • Yhteistyö Pesäpalloliiton kanssa keskittyy erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
  • Valmentajien kouluttaminen
  • Pelaajaleiritykset
  • Valtakunnalliset sarjat ja leirit
  • Espoon Pesiksen tunnettuuden lisääminen
 • Lisäksi pyrimme pitämään muualta muuttavat pesäpalloilijat mukana lajin parissa helpottamalla siirtymistä Espoon Pesikseen.

Kilpailullinen strategia

 • Espoon Pesis on vahvaa juniorityötä tekevä seura, jonka aikuisten sarjojen menestys pohjautuu erityisesti laajaan junioritoimintaan sekä alueelliseen yhteistyöhön.
 • Aikuisten sarjojen osalta seuran tavoitteena on ensisijaisesti luoda seuran lippulaivoina toimivat edustusjoukkueet sekä naisiin että miehiin. Edustusjoukkueiden sarjaporras on mahdollisimman korkea seuran resurssit sekä pelaajien taitotaso huomioiden. Sarjaportaissa noustaan ylöspäin vastuullisesti.
 • Juniorisarjoissa Espoon Pesis pyrkii osallistumaan sekä kilpa- että pelisarjoihin tytöissä ja pojissa. Kilpasarjajoukkueiden tavoitteena on pärjätä myös kilpailullisesti. Tämä ei kuitenkaan ole toiminnan päämotivaattori, vaan ensisijaisesti tämän tavoitteen tarkoituksena on mahdollistaa pesäpallon harrastaminen tosissaan ja korkealla tasolla niille nuorille, jotka tätä haluavat.

Harrastepesisstrategia

 • Harrastepesiksellä tarkoitetaan seuran virallisten joukkueiden, pesiskoulun ja koulupesiksen ulkopuolella tapahtuvaa pesäpallotoimintaa.
 • Tämän toiminnan tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa sekä lisätä pesäpallon tunnettavuutta, ja toisaalta toimia väylänä seuran virallisempaan toimintaan.
 • Taapero-, lady-, äijä- ja senioripesistä järjestetään kysynnän mukaan. Espoon Pesis tukee tällaisessa toiminnassa esimerkiksi välineiden ja kenttien osalta.
 • Kaikille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa järjestetään ulkokauden ajan. Tätä on esimerkiksi perhepesis, joka tarkoittaa kerran viikossa järjestettävää ilmaista ja kaikille avointa, pelaamiseen painottuvaa toimintaa. Perhepesiksen vastine lapsille on kesäpesis.

Maantieteellinen strategia

 • Nimestään huolimatta Espoon Pesis ei rajoitu maantieteellisesti vain Espooseen.
 • Harjoittelu tapahtuu kuitenkin pääosin Espoossa, ja kotipelit pelataan useimmiten seuran pääkentillä Espoonlahden Mailapuistossa ja Olarissa.
 • Pesiskouluja järjestetään Espoon lisäksi myös Kauniaisissa, ja mahdollisuutta laajentua Kirkkonummelle tutkitaan.
 • Erityisesti Espoon Pesis pyrkii kattamaan koko Espoon alueen, mitä tuetaan esimerkiksi kouluvierailuilla ja pesiskoulujen järjestämisellä koko Espoossa.
 • Koko Espoon ja Kauniaisten laajuisen toiminnan tavoitteena on erityisesti pesäpallon tunnettuuden ja harrastajamäärän lisääminen seurassa.