Joukkueiden harjoittelu alkaa 14.5. erityisjärjestelyin

12.5.2020


Kenttävuorot vapautuvat torstaina 14.5. ja tästä eteenpäin joukkueet voivat harjoitella omilla vuoroillaan annettujen ohjeiden mukaan.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomen peruskouluissa siirrytään lähiopetukseen 14.5. alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin, joista tarkemmat viranomaisohjeet annetaan erikseen. Nykyinen 10 henkilön kokoontumisrajoitus on laajenemassa enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan. Mahdolliset harjoitukset on toteutettava lähikontakteja välttäen.

Jos joukkue päättää aloittaa pienryhmäharjoittelun 14.5. alkaen, on annettuja ohjeita noudatettava.

Ohjeistus harjoitteluun:
Harjoittelu tulee toteuttaa joukkueen omalla kenttävuorolla niin, että
• harjoituksiin ei tulla, jos kokee olevansa vähänkin sairas tai kuuluu covid19-viruksen kannalta johonkin riskiryhmään
• harjoittelu tapahtuu maksimissaan 10 henkilön pienryhmissä (ml. valmentaja(t))
• lähikontakteja vältetään ja henkilöiden välinen etäisyys toisistaan pysyy vähintään kahdessa (2) metrissä koko ajan
• samat henkilöt harjoittelevat samojen pelaajien kanssa (esim. aina sama 3 – 4 henkilön pienryhmä)
• ryhmä käyttää samoja palloja – ts. ei joukkueen yhteistä pallokassia
• vain omia välineitä käytetään
• harjoituksiin lähtiessä pestään kädet huolellisesti, samoin harjoitusten jälkeen
• jos mahdollista, oma käsidesi pidetään mukana (myös joukkueella oltava harjoituksissa) ja käytetään tätä ennen ja jälkeen harjoitusten sekä harjoitusten aikana (esim. siirryttäessä lyöntipaikalta /-lle)
• harjoitukset alkavat 5min kenttävuoron alkamisen jälkeen ja loppuvat 5min ennen harjoitusajan päättymistä (kontaktia ryhmien välillä vältetään)
• harjoituksista (kentältä) poistutaan välittömästi harjoituksen päätyttyä
• harjoituksissa käytettäviä välineitä, esim. tötsiä, käsittelee vain yksi, sama henkilö
• vain omasta juomapullosta juodaan
• jos täytyy yskiä tai aivastaa, tee se hihaasi tai paidan sisään
• jos epäilet sairastuneesi covid19-virukseen, toimi THL:n ohjeiden mukaan (täältä muutenkin lisätietoa): https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta

Seuratoimintaan ei tule osallistua, jos vanhempi tai lapsi kokee tartuntariskin liian suureksi itselleen tai perheelleen.

Joukkueiden valmentajat ja/tai joukkueenjohtajat ohjeistavat joukkuettaan ja informoivat mm. joukkueen harjoitusvuoroista

Lisätietoja puheenjohtaja Emmi Eteläsalolta emmi.espoonpesis(at)gmail.com, p. 040 733925